Εφόσον έχετε ορίσει email επαναφοράς, εισάγετέ το στη φόρμα για να λάβετε το link επαναφοράς του κωδικού σας