Ο κωδικός σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Ελάχιστο μήκος: 10 χαρακτήρες
  • Ελάχιστο πλήθος κεφαλαίων χαρακτήρων: 1
  • Ελάχιστο πλήθος αριθμητικών ψηφίων: 1
  • Ο νέος σας κωδικός δεν πρέπει να είναι ίδιος με τον ισχύοντα
  • Επιτρέπονται λατινικοί και ελληνικοί χαρακτήρες, αριθμοί και τα ακόλουθα σύμβολα: ~!@#$%^&,.?_<>+=*()-